tnjk.net
相关文档
当前位置:首页 >> (tAnx%x)/x^3 x>0,试确定常数A,B,使F(x)在 Ax+B... >>

(tAnx%x)/x^3 x>0,试确定常数A,B,使F(x)在 Ax+B...

x趋于0+时lim=lim(sec²x-1)/3x²=1/3, 连续,故b=1/3, 可导,故导函数连续, x>0时f'(x)=(x³tan²x-3x²(tanx-x))/x^6 =(xtan²x-3(tanx-x))/x^4, x趋于0+时 lim=lim(tan²x+2xtanxsec²x-3tan²x)/4x...

f(0+) =lim(x->0) (tanx-x)/x^3 = 1/3 f(0)=f(0-)= b => b=1/3 f'(0-) =lim(h->0) [ah+1/3 - f(0) ]/ h =lim(h->0) ah/ h =a ------- f'(0+) = lim(h->0) [(tanh-h)/h^3 -f(0) ]/ h = lim(h->0) [(tanh-h)/h^3 -1/3 ]/ h =lim(h->0) [(tanh-h -h...

如果继续展开的话,比如说展到第9项,那么求极限时,会出现b不能同时满足题目要求,b-a-3分之1=0 5分之1-3分之b=0 5分之b-7分之1=0 很明显这样的b不存在

利用分布函数的连续性可以如图求出A=1,B=0。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!

利用立方差公式(x-y)(x^2+xy+y^2)=x^3-y^3分子有理化。 所以a=-1,b=0.说明:因为分母的次数最高为2,而题目所设的极限为0,所以分子的3次项与2次项的系数必须为0

首先在x=0处连续f(0)=b+a+2 limx--0 (e^ax-1)=0 b+a+2=0 分段函数在x=0处,导数相同 f'(0)=bcos0=b x趋近0时 (e^ax-1)'=ae^ax=a a=b 所以a=b=1

如图中:; a=1,b=1

a=-9 b=1

a=1 b=sin2

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tnjk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com